Oferty pracy
Oferta

Agencja Joker Sp. z o.o. w związku z przejęciem obiektów w Poznaniu poszukuje dodatkowych kwalifikowanych pracowników ochrony z bronią jak również bez broni

Oferujemy : umowa o pracę; dobre warunki socjalne ; nowe umundurowanie ; system 24 terminowe wypłaty na koniec miesiąca

Wymagania : wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ; niekaralność; legitymacja do broni. wysoka kultura osobista

Kontakt w sprawie zatrudnienia tel. 696 494 703

Klazula informacyjan dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o, oraz współadministrator Joker Sp. z o.o, Joker Security Sp. z o.o. oraz Olimpia Konwój Sp. z o.o,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@joker-security.pl,

3) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji*

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

6) ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana* dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami

Instalator - serwisant SSWiN, CCTV, KD

 

 

Miejsce pracy: Poznań

 

Nr Ref.: Instalator


Zadania:

·         Instalacja, uruchomienie oraz utrzymanie elektronicznych systemów zabezpieczeń min. SSWiN, CCTV, KD, sieci LAN.

Wymagania:

·         Wykształcenie o profilu elektro-technicznym

·         Prawo jazdy kat. B

·         Niekaralność

·         Umiejętność pracy samodzielnej

Mile widziane:

·         Doświadczenie w branży

·         Wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego

·         Uprawnienia SEP do 1 kV

Oferujemy:

·         Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę, również w okresie próbnym.

·         Samochód służbowy

·         Dostęp do nowoczesnych technologii

·         Pełne wsparcie techniczne i merytoryczne.

Oferty  z dopiskiem Instalator, prosimy przysłać na adres:

technologie@joker-security.pl

 

telefon: 61/ 846-85-31 lub 61/ 846 85 32.