Ochrona obiektów użyteczności publicznej

Doskonale wiemy, że obiekty użyteczności publicznej wymagają ochrony. Również w parku, w szkole czy w centrum handlowym mogą mieć miejsce akty wandalizmu oraz przemocy, dlatego warto im przeciwdziałać. Nasi pracownicy systematycznie kontrolują stan obiektów oraz reagują, gdy tylko pojawi się zagrożenie. Sprawdzają zabezpieczenia techniczne (stan alarmów, kłódek czy zamków) i prowadzą ewidencję kluczy.

Otrzymując meldunki o sytuacji na poszczególnych obiektach mamy z jednej strony możliwość natychmiastowego wysłania Grup Interwencyjnych i wsparcia naszych pracowników, a z drugiej strony istnieje wówczas możliwość bezpośredniej ingerencji w sposób pełnienia służby przez pracowników ochrony, w celu zapewnienia ewentualnego zastępstwa w przypadku choroby lub innej nagłej potrzeby.