Ochrona osób fizycznych i mienia

Agencja JOKER proponuje profesjonalną usługę wykonywaną przez umundurowanych oraz doskonale przeszkolonych pracowników ochrony. Posiadamy stały system kontroli, nadzoru oraz sprawdzania osób realizujących zadania dotyczące ochrony osób i mienia w poszczególnych obiektach.


Kontrole polegają na prowadzeniu ścisłej ewidencji działań oraz systematycznym sprawdzaniu jakości pracy pracowników ochrony. W przypadku ujawnienia niedociągnięć podejmowane są niezwłoczne działania prowadzące do usunięcia uchybień.


Zapewniamy ochronę obiektom biurowym, przemysłowym oraz handlowo-magazynowym. Każdemu chronionemu przez nas budynkowi przydzielamy dowódcę, który kontroluje pracę ochrony na wyznaczonych stanowiskach, koordynuje ich działania i współpracuje ze Zleceniodawcą. Ponadto Centrum Operacyjne i Dowodzenia w naszej Centrali oraz w poszczególnych Oddziałach naszej Agencji utrzymuje całodobową łączność telefoniczną i radiową z naszymi pracownikami ochrony.