Powrót
ANKIETA
KANDYDATA DO TYTUŁU HONOROWEGO
AMBASADORA KONGRESÓW POLSKICH 2017
Proszę wypełnić wszystkie pola oraz załączyć biografię oraz aktualną fotografię kandydata
A. Dane osobowe kandydata
B. Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych
Dodaj organizację
C. Spotkania (np. konferencja, kongresy, sympozja) zorganizowane w Polsce w latach 2014-2016 z inicjatywy kandydata.
Szczegóły spotkania x
Częstotliwość spotkań:
Liczba uczestników
Krajowych
Zagranicznych
Jaka była rola kandydata
przy organizacji spotkania
Dodaj kolejne spotkanie
D. Planowane spotkania w Polsce w latach 2017-2022.
Szczegóły spotkania x
Częstotliwość spotkań:
Liczba uczestników
Krajowych
Zagranicznych
Jaka jest rola kandydata
przy organizacji spotkania
Dodaj kolejne spotkanie
F. Uzasadnienie kandydatury. (max 800 znaków)
G. Biografia.
H. Dane adresowe osoby lub instytucji zgłaszającej kandydata do tytułu honorowego Ambasadora Kongresów Polskich:
Powrót