Powrót
PROGRAM „AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH”
EDYCJA 2020
Formularz składa się z dwóch części. Pierwsza to ankieta kandydata do tytułu „Ambasadora Kongresów Polskich”, druga to ankieta kandydata do tytułu „Mecenasa Kongresów”.
ANKIETA KANDYDATA DO TYTUŁU „AMBASADORA KONGRESÓW POLSKICH”
Proszę wypełnić wszystkie pola oraz załączyć biografię oraz aktualną fotografię kandydata
A. Dane osobowe kandydata
B. Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych
Dodaj organizację
C. Spotkania (np. konferencja, kongresy, sympozja) zorganizowane w Polsce w latach 2017-2019 z inicjatywy kandydata.
Szczegóły spotkania x
Częstotliwość spotkań:
Liczba uczestników
Krajowych
Zagranicznych
Jaka była rola kandydata
przy organizacji spotkania
Dodaj kolejne spotkanie
D. Planowane spotkania w Polsce w latach 2020-2025.
Szczegóły spotkania x
Częstotliwość spotkań:
Liczba uczestników
Krajowych
Zagranicznych
Jaka jest rola kandydata
przy organizacji spotkania
Dodaj kolejne spotkanie
F. Uzasadnienie kandydatury. (max 800 znaków)
G. Rola kandydata przy pozyskiwaniu i organizacji spotkań
H. Biografia kandydata
I. Dane adresowe osoby lub instytucji zgłaszającej kandydata do tytułu „Ambasadora Kongresów Polskich”:

ANKIETA KANDYDATA DO TYTUŁU „MECENASA KONGRESÓW”
A. Dane adresowe kandydata
B. SPOTKANIA (np. konferencja, kongresy, sympozja) zorganizowane w Polsce w latach 2017-2019 wsparte przez kandydata
Szczegóły spotkania x
Częstotliwość spotkań:
Liczba uczestników
Krajowych
Zagranicznych
Dodaj kolejne spotkanie
C. ZAANGAŻOWANIE
Rodzaj zaangażowania:
trwała i długoletnia relacja
wsparcie sponsorskie dla pierwszej edycji wydarzenia
D. WKŁAD FINANSOWY
Procentowy udziału wsparcia sponsorskiego w całkowity koszt organizacji wydarzenia
Rodzaj wkładu
gotówkowy
bezgotówkowy w postaci świadczeń barterowych
E. TRAFNOŚĆ POŁĄCZENIA PRODUKTÓW (wzajemne oddziaływanie marki sponsora i produktu sponsorowanego)
F. Dane adresowe osoby lub instytucji zgłaszającej kandydata do tytułu „Mecenasa Kongresów”:
Powrót